Hanes


Sefydlwyd cwmni Olew Môn Cyf gan Mr Alwyn Williams dros hanner canrif yn ol, yn 1964. Mae'r cwmni teuluol yn cynnig gwasanaeth lleol i gyflenwi olew cynhesu, disel gwyn a coch i ardaloedd Ynys Môn a Gwynedd. Mae'r cwmni yn ymfalchio yn eu gwasanaeth i roi y gwasanaeth a thanwydd o'r radd orau i'w gwsmeriaid gan gynnig pris cystadleuol.